Darbības principi Kondensācijas mitruma atdalītāju darbības principi


Kondensācijas mitruma atdalītāju svarīgākā daļa ir dzesēšanas kompresora sistēma. Tā ļauj kondensēties tvaikam un pazemināt ūdens līmeni gaisā. Dzesēšanas sistēmas galvenais elements ir kompresors, kas saspiež un sūknē aukstumaģentu, liekot tam cirkulēt sistēmā. Jo augstāks ir spiediens, jo vairāk paaugstinās temperatūra. Saspiestais aukstumaģents (gāzveida stāvoklī) pa cauruli tiek nogādāts kondensatorā, kur tas tiek atdzesēts.

Aukstumaģenta siltums tiek pārnests uz gaisu siltummainī (kondensatorā). Aukstumaģents spiediena un temperatūras pazemināšanās rezultātā maina savu agregātstāvokli no gāzveida uz šķidru. Kondensētais aukstumaģents plūst cauri ūdeni atdalošam filtram, kas absorbē tvaiku, lai tas nevarētu iekļūt žāvētājā produkta ražošanas vai apkopes darbu laikā. Pēc apstrādes ar filtru šķidrums plūst cauri droseļvārstam (kapilārajam vai izplešanās vārstam), kura radītā plūsmas pretestība rada spiediena atšķirības, kas liek aukstumaģentam izplesties un iztvaikot. Iztvaikošana notiek iztvaikotājā.

Pretēji kondensācijas procesam iztvaikošana samazina gan spiedienu, gan temperatūru. Šīs parādības dēļ gaiss atdod siltumu aukstumaģentam (un ļauj tam iztvaikot). Gaisa temperatūra pazeminās zem rasas punkta līmeņa, kā rezultātā liekais mitruma daudzums kondensējas uz kondensatora sienām. Droselētais aukstumaģents tiek vēlreiz iesūkts kompresorā, un viss cikls sākas no sākuma.

Darbojoties zemas apkārtējas vides temperatūras apstākļos, iztvaikotājā kondensētais ūdens var sasalt, palielinot gaisa plūsmas pretestību siltummainī. Lai no tā izvairītos, elektroniskā vadības sistēma periodiski atver elektromagnētisko vārstu. Tādā veidā uz iztvaikotāju tiek novirzīts uzsilušais aukstumaģents (gāzveida stāvoklī). Tas liek ledum atkust un ieplūst kondensāta tvertnē.