Kādos gadījumos un kāpēc izmantot mitruma atdalītājus?

Pārāk augsts mitruma līmenis var radīt nevēlamu iedarbību, piemēram, sliktu pašsajūtu, slimības, materiālos zaudējumu un paaugstinātu negadījumu darba vietās risku. To visu ir iespējams novērst, samazinot gaisa mitruma līmeni.

Gaisžāvēšanu iespējams izmantot vairākiem mērķiem, no kuriem svarīgākie ir:

komfortablu mikroklimatisko apstākļu nodrošināšana;
tehnoloģiskie procesi dažādās nozarēs;
aizsardzība pret koroziju;
aizsardzība pret tvaika kondensēšanos;
aizsardzība pret apledošanu;
aizsardzība pret sēnīšu un baktēriju attīstību;
remontdarbu un celtniecības darbu kvalitātes uzlabošana;
berammateriālu sablīvēšanās novēršana.


Komfortabli mikroklimatiskie apstākļi

Gaisžāvēšanu iespējams izmantot ne vien apsildei, dzesēšanai un mitruma atdalīšanai, bet arī lai uzturētu telpās, kurās dzīvo cilvēki vai tiek veikti tehnoloģiskie procesi, komfortablus gaisa rādītājus. Apkārtējās vides apstākļi, kad gaisa parametri nodrošina cilvēkam labsajūtu, tiek dēvēti par termisko komfortu. Vispārējo mikroklimatisko apstākļu ietvaros termisko komfortu cita starpā iespējams nodrošināt, uzturot gaisa temperatūru un mitrumu atbilstošā līmenī. Gaisžāvēšana ir ieteicama gadījumos, kad mitruma līmenis telpā, kurā tiek veikta gaisa kondicionēšana, pārsniedz termiskā komforta līmeni.

Tehnoloģiskie procesi

Daudzu nozaru tehnoloģisko procesu laikā nepieciešams nodrošināt, lai gaisa mitruma līmenis atbilstu noteiktām prasībām, kas bieži vien nosaka, ka tam jābūt zemākam par apkārtējās vides mitruma līmeni. Sauss gaiss galvenokārt tiek izmantots, lai likvidētu ūdeni no ražotajiem produktiem. Dažus produktus iespējams ražot vienīgi zema mitruma līmeņa apstākļos, jo ūdens var radīt nevēlamas ķīmiskas reakcijas.

Likvidējot no gaisa mitrumu, tiek novērsta arī baktēriju, vīrusu un pelējuma attīstība. Šīs iedarbības dēļ dažos ražošanas procesos var tikt izmantota žāvēšana. Gaisžāvēšanu galvenokārt izmanto farmaceitiskās ķīmijas, pārtikas apstrādes, būvniecības nozarē, elektronikas un kokapstrādes rūpniecībā, kā arī daudzās citās nozarēs.

Aizsardzība pret koroziju

Korozijas cēlonis galvenokārt ir gaisa mitrums. Pakļaujot tēraudu tāda gaisa iedarbībai, kura relatīvais mitruma līmenis ir aptuveni 60%, tiek veicināta korozijas pazīmju parādīšanās. Gaiss, kura mitruma līmenis ir 60 līdz 100%, nozīmīgi paātrinās korozijas veidošanos. Uzturot gaisa mitruma līmeni 45-50% robežās, melnie metāli tiek pasargāti no korozijas. Saistība starp relatīvo mitruma līmeni un koroziju ir atainota Vernona grafikā.

Aizsardzība pret tvaika kondensēšanos

Ūdens kondensācija notiek gadījumos, kad virsmas temperatūra ir zemāka par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Tvaika kondensēšanās ir izplatīta problēma sūkņu stacijās un hidrotehniskās ierīcēs. Ierīču, tvertņu, cauruļu un citu iekārtu temperatūra ir tuva gruntsūdens temperatūrai, kas ir 5 līdz 12 °C.

Kad paaugstinās gan apkārtējās vides temperatūra, gan mitruma līmenis, uz šiem elementiem var kondensēties ūdens. Tas kondensējas arī uz ledus arēnu sienām, ko dzesē ledus.

Ūdens kondensācija var radīt bojājumus un cita veida riskus. Sausais gaiss palīdz samazināt rasas punktu. Tas novērš ūdens kondensēšanos nevēlamās vietās.

Aizsardzība pret apledošanu

Mitrs gaiss veicina saldētājkameru, ledusskapju un iekraušanas un izkraušanas zonu apledošanu. Gaisžāvēšana aizsargā šādas vietas no apledošanas un paātrina siltuma novadīšanu no produkta (sasaldēšanu). Tādā veidā tiek samazinātas izmaksas un uzlabota drošība.

Aizsardzība pret sēnīšu un baktēriju attīstību

Augsts mitruma līmenis paātrina pelējuma veidošanos, ko var saturēt dažādi materiāli un kas var izdzīvot tajos daudzus gadus, neradot materiālos bojājumus vai zaudējumus. Taču gaisa mitrums 70% līmenī ārkārtīgi paātrina tā attīstību, veicinot dažādu materiālu bojājumus un veselības problēmas. Visizplatītākās problēmas ir sienu bojājumi, pelējuma veidošanās un noliktavās uzglabātu graudu, lopbarības un pārtikas produktu puve.

Gaisa mitrums paātrina arī baktēriju veidošanos, kas var izraisīt dažādas slimības un infekcijas. Pelējums un baktērijas var izraisīt arī nepatīkamus aromātus. Gaisžāvēšana palīdz novērst pelējuma un baktēriju attīstību.

Celtniecība

Ūdenim celtniecībā ir plašs pielietojums – tas galvenokārt tiek izmantots kā pamatsastāvdaļa javai, betonam, līmēm un krāsām. Tieši tāpēc gan no jaunām, gan atjaunotām ēkām ir jālikvidē liekais ūdens daudzums. Tādā veidā tiek nodrošināta pietiekama krāsas slāņu izolācija, noturība un izturība. Papildus tam šis process nodrošina aizsardzību pret sēnīšu un baktēriju attīstību. Ūdeni no ēku iekštelpām iespējams likvidēt, izmantojot vairākas metodes, taču viena no labākajām metodēm ir gaisžāvēšana, kas veicina liekā ūdens daudzuma izdalīšanos no sienām.

Berammateriālu sablīvēšanās

Daudziem beramajiem materiāliem (it īpaši pulverveida) piemīt higroskopiskas īpašības. Mitruma dēļ materiāli salīp un sablīvējas, kas tiešā veidā ietekmē to kvalitāti un ražošanas izmaksas. Mitru produktu uzglabāšana var radīt arī dažādas nevēlamas sekas. Gaisa mitruma samazināšana palīdz novērst šīs problēmas.

Citi

Gaisžāvēšana ir noderīga arī citās situācijās. Viena no tām ir kondensācijas mitruma atdalītāju izmantošana vietās, kur tiek žāvēts apģērbs. Portatīvos kondensācijas mitruma atdalītājus var izmantot arī plūdu skartās ēkās, kur tie neatkarīgi no laikapstākļiem ļauj ātri izžāvēt mitras sienas.

Tāpat gaisžāvēšana ir nozīmīga ēkās ar gaisa kondicionēšanu, kur ir augsts mitruma līmenis, piemēram, baseinos, dušas telpās, laboratorijās u.c. Tā palīdz samazināt ekspluatācijas izmaksas, galvenokārt pateicoties siltuma un daļas no ūdens atgriešanai.

Augsts mitruma līmenis var izmainīt arī materiālu fiziskās un ķīmiskās īpašības. Mitrās telpās uzglabāts papīrs zaudē savu elastību un deformējas. Daži celtniecības un plastmasas materiāli saskarē ar mitrumu zaudē savas īpašības.

Mitrumneizturīgus produktus, piemēram, dažus medikamentus drīkst uzglabāt vienīgi zema mitruma līmeņa vidē.