Kā izvēlēties mitruma atdalītāju

Gaisa mitruma atdalītāju lietošanas iespēju ir ļoti daudz, bet lai Gaisa mitruma atdalītāju izpildītu savu uzdevumu, vajag pareizi izvēlēt ierīces efektivitāti. Piedāvājam lietot sagatavotu efektivitātes kalkulatoru.


PIELIETOJUMS Mitruma atdal ītājam nepieciešamā jauda (litri 24 stundās)
ir vienāda ar:
Pagrabs Telpas tilpums standarta apstākļos sadalīts 15 daļās
Atjaunošanas darbi
pēc plūdiem
Telpas tilpums standarta apstākļos sadalīts 6 daļās
Applūdināta noliktava:
siers, augļi...
Telpas tilpums sadalīts 10 daļās, kā arī plūdu ūdens zudums
Baseins vai burbuļvanna Telpas tilpums sadalīts 10 daļās, kā arī 0,4 litri ūdens uz baseina m2 dienā
Telpa, kurā ir
daudz cilvēku
Telpas tilpums sadalīts 15 daļās, kā arī 4,4 litri ūdens uz cilvēku
24 stundu laikā
Telpa, kurā atrodas
lieli dzīvnieki
Telpas tilpums sadalīts 15 daļās, kā arī 6 litri ūdens uz vienu lielu
dzīvnieku 24 stundu laikā

Piemērs: Pagrabs
Telpas tilpums V = 650 m3
Ieteicamā mitruma atdalītāja jauda: 650:15 = 41 l/24h
Jūs varat izvēlēties: DH 752 vai DH 44Piemērs: Atjaunošanas darbi pēc plūdiem
Telpas tilpums V = 150 m3
Ieteicamā mitruma atdalītāja jauda: 150:6 = 25 l/24h
Jūs varat izvēlēties: DH 732 vai DH 26Piemērs: Baseins
Baseina laukums A = 250 m2
Telpas tilpums V = 2800 m3
Ieteicamā mitruma atdalītāja jauda, ja ir aizvērti logi:
2800:10 + 0,4*250 = 380 l/24h
Jūs varat izvēlēties:
4 modeļa DH 92 ierīces, 4 modeļa DH 772 ierīces vai 2 modeļa DH 7160 ierīces
Nodrošinot atbilstošu ventilāciju no ārpuses, jūs varat samazināt nepieciešamo mitruma atdalītāju skaitu
Piemērs: Telpa, kurā ir daudz cilvēku
Telpas tilpums V = 600 m3
Personas = 25
Ieteicamā mitruma atdalītāja jauda, ja ir aizvērti logi:
600:15 + 4,4*25 = 150 l/24h
Jūs varat izvēlēties:
2 modeļa DH 92 ierīces, 2 modeļa DH 772ierīces vai 1 modeļa DH 7160 ierīces
Nodrošinot atbilstošu ventilāciju no ārpuses, jūs varat samazināt nepieciešamo mitruma atdalītāju skaitu


Kā uzlabot mitruma samazināšanas procesu:

Aizveriet logus un durvis,
Novietojiet ierīci telpas vidū,
Novietojiet ierīci atstatu no karstuma avotiem,
Palieliniet mitruma atdalītāja efektivitāti, tajā pašā telpā izmantojot elektrisko sildītāju
vai infrasarkano staru sildītāju;
Palieliniet mitruma atdalītāja efektivitāti, tajā pašā telpā izmantojot gaisa plūsmas sildītāju vai ventilatoru.