Kondensācijas mitruma atdalītāji – biežāk uzdotie jautājumi


Biežāk uzdotie jautājumi par Master Climate Solutions kondensācijas mitruma atdalītājiem.

Kā notiek žāvēšanas process?

Vislabākais veids, kā likvidēt lieko mitruma daudzumu, ir izmantot mitruma atdalītājus. Sīkāku informāciju par dažādām žāvēšanas metodēm Jūs varat iegūt sadaļā žāvēšanas metodes.


Kādam nolūkam tiek izmantoti mitruma atdalītāji?

Mitruma atdalītāji tiek izmantoti, lai samazinātu gaisā esošo mitruma līmeni, tādējādi žāvējot priekšmetus, ko aptver šis gaiss. Sīkāku informāciju par mitruma atdalītāju darbību Jūs varat iegūt sadaļā kondensācijas mitruma atdalītāju darbības principi.


Cik daudz laika aizņem žāvēšanas process?

Žāvēšanas ilgums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, no kuriem visnozīmīgākie ir gaisa temperatūra un mitruma līmenis, telpas kubatūra, mitruma atdalītāja jauda un mitruma pieaugums. Visi šie faktori apgrūtina žāvēšanas ilguma noteikšanu. Žāvēšanas process var aizņemt vairākas stundas vai pat vairākas dienas.


Kā panākt visefektīvākos žāvēšanas rezultātus?

Žāvēšanas efektivitāti iespējams palielināt, novietojot mitruma atdalītāju telpas vidū. Pārstrādātajam gaisam jānodrošina iespēja brīvi cirkulēt telpā. Sīkāku informāciju par pareizu ierīču darbību iespējams iegūt sadaļā mitruma atdalītāju ar kompresoru darbības principi.


Vai mitruma atdalītājs izslēgsies automātiski, kad būs sasniegti nepieciešamie mitruma līmeņa parametri?

Mitruma atdalītāji ar iebūvētu higrostatu izslēgsies automātiski, kad tiks sasniegts iepriekš iestatītais mitruma līmenis. Taču Jums būs nedaudz jānogaida, jo mitruma pieaugums var no jauna palielināt mitruma līmeni. Šādā gadījumā higrostats vēlreiz ieslēgs mitruma atdalītāju.


Kas ir higrostats?

Higrostats ir automatizēta ierīce, kas kontrolē mitruma atdalītāju. Tas izslēdz mitruma atdalītāju, kad ir sasniegta iepriekš iestatītā mitruma līmeņa vērtība.


Kāpēc mitruma atdalītājs kondensē tik mazu ūdens daudzumu?

Kondensācijas mitruma atdalītāja efektivitāte ir atkarīga no pārstrādātā gaisa parametriem. Temperatūras samazinājums pazemina ierīces dzesēšanas sistēmas efektivitāti. Rezultātā rodas mazāks daudzums kondensētā ūdens. Efektivitāti ietekmē arī piesārņots gaisa filtrs vai siltummainis. Svarīgi ir ievērot lietotāja pamācības ieteikumus.


Kā izvēlēties savām vajadzībām atbilstošu mitruma atdalītāju?

Vislabākais, taču vissarežģītākais veids, kā izvēlēties mitruma atdalītāju, ir aprēķināt mitruma pieaugumu, kas ļauj noteikt nepieciešamo mitruma atdalītāja jaudu. Mitruma atdalītāju iespējams izvēlēties arī, balstoties uz diagrammām, kurās atainotas šo ierīču darbības īpašības. Ja Jūs zināt telpas, kurā tiks izmantots mitruma atdalītājs, gaisa temperatūru un mitruma līmeni, Jūs daudz vieglāk varat atrast savām vajadzībām piemērotākās jaudas mitruma atdalītāju. Citi mitruma atdalītāju izvēles veidi ir aprakstīti sadaļā kā izvēlēties mitruma atdalītāju.


Vai es varu žāvēt vairākas telpas vienlaicīgi?

Žāvēt vairākas telpas vienlaicīgi ir iespējams, taču labāk un ātrāk ir tās žāvēt katru pēc kārtas.


Kur ir jānovieto mitruma atdalītājs?

Vislabāk mitruma atdalītāju ir novietot telpas vidū.


Vai es varu vēdināt istabu, kura tiek žāvēta?

Kondensācijas mitruma atdalītāji ir jāizmanto slēgtās telpās, tāpēc ierīces darbības laikā telpu vēdināt nedrīkst.


Vai es varu sildīt istabu, kura tiek žāvēta?

Žāvējamo telpu drīkst sildīt. Taču nedrīkst tikt pārsniegts mitruma atdalītāja darba temperatūras diapazons. Tāpat uzmanieties, lai siltuma avots netiktu pavērsts pret mitruma atdalītāju, un novietojiet to pietiekamā attāluma no mitruma atdalītāja.


Vai mitruma atdalītājs maina istabas temperatūru?

Kondensācijas mitruma atdalītāji palielina tās telpas, kurā tie darbojas, temperatūru. Tas ir atkarīgs no telpas temperatūras un kubatūras. Mitruma atdalītāja izpūstais gaiss var būt par 3-8 °C siltāks.


Vai kondensāta tvertne var pārplūst?

Mitruma atdalītāji ir aprīkoti ar sistēmām, kas tos izslēdz, kad tvertne ir piepildīta. Tādējādi tiek novērsta to pārplūšana.


Cik bieži ir jāiztukšo kondensāta tvertne?

Mitruma atdalītājs Jums paziņos, kad būs nepieciešams iztukšot tvertni.


Kādas būs sekas, ja es izvēlēšos nepietiekamas jaudas mitruma atdalītāju?

Izmantojot nepietiekami jaudīgu ierīci, nozīmīgi tiks palielināts žāvēšanas procesa ilgums un izmaksas. Šādas ierīces var liegt Jums iegūt relatīvo gaisa mitruma līmeni, kas zemāks par 50%.


Kādas būs sekas, ja es izvēlēšos pārāk jaudīgu mitruma atdalītāju?

Izvēloties pārāk jaudīgu ierīci, var tikt sadārdzinātas pirkuma izmaksas un var netikt izmantots viss mitruma atdalītāja potenciāls. Taču, iegādājoties jaudīgāku ierīci, Jūs nodrošināsiet sev drošības rezervi un varēsiet to izmantot lielākās telpās.


Kāds ir optimālais mitruma līmeņa diapazons dzīvojamajās telpās?

Tiek pieņemts, ka relatīvā gaisa mitruma līmeņa diapazons, kas nodrošina komfortablus mikroklimatiskos apstākļus, ir 30 līdz 65%. Pats optimālākais diapazons ir 40 līdz 50%.