Mitruma atdalītāju ekspluatācija


Galvenie kondensācijas mitruma atdalītāju ar kompresoru darbības principi:

šīs ierīces ir paredzētas izmantošanai telpās (durvīm un logiem jābūt aizvērtiem);
jāievēro prasības attiecībā uz minimālo attālumu no sienām (parasti 0,2 - 0,5 m);
novietojot ierīci telpas vidū, tiek uzlabota tās efektivitāte;
mitruma atdalītājus nedrīkst novietot siltuma avotu tuvumā;
uz ierīces nedrīkst novietot nekāda veida priekšmetus;
nedrīkst nosegt gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres;
mitruma atdalītāju drīkst izmantot tikai rokasgrāmatā norādīto vides temperatūru diapazonā;
vairums ierīču ir jāuzglabā un jāpārvieto tādā pat pozīcijā, kādā tās atrodas lietošanas brīdī;
gaisa parametru sasniegšana gadījumā, kad kondensācijas temperatūra ir zemāka par 2-5 °C, nav iespējama.


Šajā attēlā ir parādīti pareizi mitruma atdalītāja darbības apstākļi.


Kondensācijas mitruma atdalītāju darbība


Adsorbcijas mitruma atdalītāju galvenie darbības principi::

šīs ierīces ir piemērotas mitruma atdalīšanai slēgtās telpās;
mitruma atdalītājus ir iespējams izmantot izžāvētās telpās vai ārpus telpām;
izvada mitro gaisu no telpas, kurā tiek veikta mitruma atdalīšana, caur izvades kanāliem;
nepieciešams izmantot pēc iespējas īsākus izvades kanālus;
nepieciešams izmantot nerūsošā tērauda izvades kanālus;
nedrīkst nosegt gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres.