Noteikumi un nosacījumiMaster Climate Solutions logotipa

un reklāmas materiālu izmantošanas noteikumiŠajā sadaļā norādītie noteikumi ir izstrādāti ar mērķi informēt Master Climate Solutions Group uzņēmējdarbības partnerus par atbilstošiem mūsu mārketinga materiālu, preču zīmju un tirdzniecības nosaukumu izmantošanas veidiem un principiem.

Tādus mūsu materiālus kā fotogrāfijas, kataloga modeli, tīmekļa vietni, videomateriālus, iepakojuma modeli u.c. aizsargā Autortiesību un blakustiesību likums, uz kura pamata mums ir tiesības izmantot un izplatīt šos materiālus.


I. Master un Master Climate Solutions logotips.


Zemāk redzamais Master logotips ir reģistrēta Eiropas Kopienas preču zīme, kas attiecas uz MCS nodrošinātām konkrētām precēm.


Iepriekš norādīto logotipu MCS uzņēmējdarbības partneri drīkst izmantot vienīgi informatīvos nolūkos un reklāmas saturā, kas attiecas uz MCS Group ražotām ierīcēm. Šo logotipu nedrīkst izmantot kopā ar produktiem, kuriem tas nav paredzēts. Izmantot drīkst vienīgi iepriekš norādīto krāsu shēmu un logotipa proporcijas, kur maksimāli pieļaujamie izmēri ir: 134 x 48 pikseļi. Logotipu nedrīkst izmantot kā tīmekļa vietnes galveni vai kā galveno tīmekļa vietnes izkārtojuma daļu.


Zemāk norādītais Master Climate Solutions logotips ir MCS preču zīme. Grupā ietilpst: Dantherm Sp. z o.o., Dantherm S.p.A.Iepriekš norādīto logotipu MCS uzņēmējdarbības partneri drīkst izmantot vienīgi informatīvos nolūkos un ar mērķi norādīt ierīču ražotāju – Master Group. Izmantot drīkst vienīgi iepriekš norādīto krāsu shēmu un logotipa proporcijas, kur maksimāli pieļaujamie izmēri ir: 134 x 48 pikseļi. Logotipu nedrīkst izmantot kā tīmekļa vietnes galveni vai kā galveno tīmekļa vietnes izkārtojuma daļu.


II. Fotogrāfiju, publikāciju, grafikas u.c. izmantošana

ar mērķi izvietot šos materiālus uzņēmējdarbības partneru tīmekļa vietnē.


  1. MCS ir vienīgais visu to mcsworld.com tīmekļa vietnē un vietējos „masterheaters” domēnos publicēto materiālu autortiesību īpašnieks, kas cita starpā iekļauj: tīmekļa vietnes dizainu, fotogrāfijas, rakstus, rokasgrāmatas, katalogus, diagrammas, aprakstus u.c. Iepriekšminēto materiālu neatļauta kopēšana, skenēšana un izplatīšana tiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumu.
  2. MCS piešķir tiesības saviem uzņēmējdarbības partneriem izmantot mārketinga materiālus viņu tīmekļa vietnēs ar nosacījumu, ka šie materiāli ir lejupielādēti no sadaļas „Partneriem” mapes „Materiāli lejupielādei”, kas izvietota mcsworld.com tīmekļa vietnē. Šo mapju piekļuvei nepieciešama parole.
  3. Saņemot no MCS piekļuves paroli sadaļai „Partneriem”, Jums tiek sniegta atļauja izmantot visus tajā ievietotos mārketinga materiālus.
  4. Visas sadaļas „Partneriem” mapē „Materiāli lejupielādei” iekļautās fotogrāfijas un attēli ir paredzēti vienīgi klientu informēšanai par MCS Company produktiem.
  5. MCS uzņēmējdarbības partneriem nav tiesību bez iepriekšējas rakstiskas MCS piekrišanas nodot mārketinga materiālus trešajām pusēm.
  6. MCS uzņēmējdarbības partneri savās tīmekļa vietnēs drīkst izvietot reklāmas materiālus un rakstus, kuru autortiesības pieder MCS, ar noteikumu, ka ir norādīta aktīva saite uz to oriģinālo lejupielādes lapu un ka ir pievienota šāda piezīme: „Raksts ir publicēts ar Master Climate Solutions atļauju”.
  7. MCS produktu reklamēšanas nolūkos drīkst izmantot reklāmas videomateriālus, kuri saskaņā ar autortiesībām pieder MCS, ar noteikumu, ka tiek pievienots videomateriāla avots (saite uz MCS tīmekļa vietnes lapu vai tieša saite uz oficiālo MCS YouTube lapu un profilu).
  8. Ir aizliegta pilnīga vai daļēja MCS tīmekļa vietnes kopēšana.
  9. MCS ir tiesības jebkurā brīdī anulēt jebkuras un visas šajos noteikumos norādītās tiesības tiem uzņēmējdarbības partneriem, kuri ir pārkāpuši minētos noteikumus. Šādā gadījumā uzņēmējdarbības partneriem ir pienākums nekavējoties likvidēt visus līdz anulēšanas brīdim izmantotos mārketinga materiālus.
  10. Organizācijas, kas ir pārtraukušas sadarbību ar MCS, automātiski zaudē visas šo noteikumu 2.-7. punktā norādītās tiesības.


Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums rodas kādas šaubas attiecībā uz šiem noteikumiem vai ja Jums nepieciešama rakstiska atļauja mārketinga materiālu nodošanai trešajām pusēm.

Dantherm Sp. z o. o.

e-pasts: sekretariat@dantherm.com

tālrunis: +48:61 654 40 00

Visi dati, apraksti un attēli ir norādīti vienīgi iepazīstināšanas nolūkos un tiem nav saistoša spēka.

Uzņēmums patur tiesības tos bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt vai uzlabot.