Sīkdatņu un konfidencialitātes politika


IevadsJums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, mēs apkopojam par jums informāciju, kas tiek izmantota, lai pielāgotu un uzlabotu mūsu vietnes saturu un lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnē un mūsu partneru tīmekļa vietnēs atainoto reklāmu aktualitāti.

Ja nevēlaties, lai tiktu apkopota jūsu informācija, izdzēsiet sīkdatnes no savas ierīces un centieties neapmeklēt šo tīmekļa vietni. Tālāk tekstā varat uzzināt, kādu informāciju mēs apkopojam, kāds ir informācijas apkopošanas mērķis un kādas trešās puses saņem piekļuvi apkopotajai informācijai.

Īpašnieks

Tīmekļa vietnes īpašnieks un publicētājs ir:
Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki, Poland
Tālrunis. (0048) 61 65 44 000
Fax (0048) 61 65 44 001
E-pasta adrese: sekretariat@dantherm.com


Personas dati un mērķi, kādiem mēs tos izmantojamVispārīga informācija

Personas dati ir jebkāda veida informācija, kuru kādā mērā ir iespējams saistīt ar jums. Kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, mēs apkopojam un apstrādājam noteiktu apjomu šādu datu. Tas tiek darīts, piemēram, izmantojot sīkdatnes, kad notiek standarta piekļuve saturam, abonējot mūsu informatīvo izdevumu, iesniedzot saziņas veidlapu, piedaloties konkursā vai aptaujā, reģistrējoties kā lietotājam vai abonentam, izmantojot citus lietotāja pakalpojumus vai veicot pirkumu mūsu tīmekļa vietnē.

Parasti mēs apkopojam un apstrādājam šāda veida informāciju: jūsu datora, planšetdatora vai mobilā tālruņa unikālo ID un ar jūsu datoru, planšetdatoru vai mobilo tālruni saistīto tehnisko informāciju, jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas vēsturi un informāciju par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnes lapām.

Gadījumos, kad jūs sniedzat skaidru atļauju un ievadāt konkrēto informāciju patstāvīgi, mēs apstrādājam arī šādu informāciju: jūsu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi un uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, kā arī cita veida informāciju, kuru jūs sniedzat tiešā veidā un brīvprātīgi. Šī informācija parasti ir saistīta ar pieprasījumiem, kas iesniegti ar saziņas veidlapas starpniecību, ar lejupielādes materiāliem, ko mēs jums nodrošinām, vai ar mūsu informatīvā izdevuma abonēšanu.

Mūsu apkopotā informācija tiek uzglabāta un apstrādāta, galvenokārt izmantojot Dantherm klientu attiecību pārvaldības sistēmu.

Mērķis

Informācija tiek izmantota, lai identificētu jūs kā lietotāju un lai nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus, tostarp lai izlaistu informatīvos izdevumus vai atbildētu uz pieprasījumiem. Apkopoto informāciju, tostarp anonimizētus statistikas datus, mēs izmantojam arī, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un vietnes saturu un lai mūsu tīmekļa vietnēs un mūsu partneru tīmekļa vietnēs atainotu reklāmas, piemēram, kā sponsorētu saturu LinkedIn vai Google AdWords, kas mūsuprāt potenciāli varētu jūs interesēt visvairāk.

Drošība

Mēs esam veikuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu nejaušu vai nelikumīgu jūsu datu iznīcināšanu, publicēšanu, pazaudēšanu vai sabojāšanu un lai novērstu datu atklāšanu trešajām pusēm, nepareizu izmantošanu vai citāda veida apstrādi formā, kas pārkāpj likumdošanas prasības.

Uzglabāšanas periods

Informācija tiek uzglabāta tik ilgi, cik to pieļauj likumdošanas prasības, un mēs izdzēšam datus, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami. Uzglabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas veida un uzglabāšanas pamatojuma. Tādēļ nav iespējams norādīt vispārīgu termiņu, kuram beidzoties dati tiek izdzēsti.

Ja jūs abonējat mūsu informatīvo izdevumu, mēs šim nolūkam nepieciešamo jūsu informāciju apkopojam un apstrādājam līdz brīdim, kad jūs izlemjat pārtraukt informatīvā izdevuma abonēšanu.

Tālāk tekstā esošajā pārskata sadaļā „Sīkdatnes” jūs varat iepazīties ar katras tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes aktivitātes ilgumu. Ievērojiet, ka aktivitātes ilgums tiks aprēķināts no jūsu pēdējā tīmekļa vietnes apmeklējuma brīža.

Informācijas pārsūtīšana

Dati, kas attiecas uz veidu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, uz jums atainotajām reklāmām un, ja attiecināms, uz reklāmām, kuras jūs atverat, uz ģeogrāfisko atrašanās vietu, dzimumu un vecuma grupu u.c., tiek atklāti trešajām pusēm tādā apmērā, kādā šie dati ir zināmi. Uzzināt, kuras ir šīs trešās puses, jūs varat tālāk tekstā esošajā sadaļā „Sīkdatnes”. Šī informācija tiek izmantota mērķētām reklāmām.

Noteiktos gadījumos šī informācija var tikt atklāta citiem Dantherm grupas uzņēmumiem vai Dantherm grupas produktu tālākpārdevējiem. Šādi dati var iekļaut saziņas veidlapas saturu, lai nodrošinātu jums viskvalitatīvākos pakalpojumus vispiemērotākajā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā.

Tāpat mēs izmantojam arī vairākas trešās puses datu uzglabāšanai un apstrādei. Šīs trešās puses apstrādā informāciju vienīgi mūsu vārdā un nedrīkst izmantot to savām vajadzībām.

Tādas personīgās informācijas kā, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese u.c., izpaušana tiks veikta vienīgi ar jūsu atļauju. Mēs izmantojam vienīgi tādu datu apstrādes uzņēmumu pakalpojumus, kuri atrodas ES vai valstīs, kuras nodrošina atbilstošu jūsu datu aizsardzību.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības uzzināt, kādus jūsu personas datus mēs apstrādājam. Jūs varat arī jebkurā brīdī iebilst pret jūsu datu izmantošanu. Tāpat jūs varat arī atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei. Ja jūsu dati, kurus mēs apstrādājam, ir kļūdaini, jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu. Šāda veida pieprasījumu jūs varat sūtīt uz: sekretariat@dantherm.com. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jūs varat sazināties arī ar Dānijas Datu aizsardzības aģentūru.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datnes, ko tīmekļa vietnes saglabā Jūsu datorā vai citā ierīcē, ar kuru veicat interneta pārlūkošanu. Šīs datnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt pārlūkprogrammu, ar kuras starpniecību tā tiek apmeklēta, vai saglabāt tajās iestatījumus vai citu informāciju.

Dantherm Sp. z o.o. savā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes darbību, kā arī lai piedāvātu saviem klientiem dažādus pakalpojumus un funkcijas. Lietotājs var nobloķēt vai ierobežot pārlūkprogrammas sīkdatņu lietojumu, taču šādā gadījumā var nebūt pieejamas dažas tīmekļa vietnes funkcijas.

MCS tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes dažādiem mērķiem, piemēram, tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā lietotāja sniegtās informācijas uzglabāšanai, ka arī informācijas par to, kā lietotājs pārlūko tīmekļa vietni, apkopošanai, tostarp informācijas par pārlūkošanas laikā aplūkoto saturu. Šīs sīkdatnes var tikt nodotas mūsu tīmekļa analīzes rīka nodrošinātājam, taču tās tiek izmantotas vienīgi mērķiem, kas cieši saistīti ar mūsu tīmekļa vietnes darbības uzlabošanu.

Sīkdatnes seko informācijai attiecībā uz to, ko lietotājs pārlūko mūsu tīmekļa vietnē, tādējādi ļaujot mums piedāvāt personalizētus īpašos piedāvājumus vai informāciju, kas atbilst lietotāja interesēm.

Visas pārlūkprogrammas ļauj bloķēt un dzēst sīkdatnes. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatņu pārvaldību, skatiet savas pārlūkprogrammas palīdzības datnes.