Tehniskās apkopes pamatnoteikums – periodiskas portatīvo sildītāju pārbaudes

Aukstie rudens rīti arvien biežāk mums atgādina par ziemas tuvošanos. Gatavojoties sala sezonai, ir vērts pārbaudīt to ierīču stāvokli, kas mums palīdzēja pārciest salu iepriekšējā sezonā. Neraugoties uz to, ka portatīvie telpu sildītāji ir paredzēti darbam sarežģītos apstākļos, tiem arī ir nepieciešama tehniskā apkope.

Ierīces stāvokli ir iespējams novērtēt patstāvīgi. Vispirms nepieciešams pārbaudīt sildītāja vispārējo stāvokli – cik tas ir tīrs, korpusa un elektrības vadu stāvokli. Dīzeļdegvielas sildītāju gadījumā nepieciešams pārbaudīt, vai degvielas tvertnē nav dīzeļdegvielas vai ūdens pārpalikumu. Ja tvertnē tiek atklāta dīzeļdegviela, nepieciešams pārbaudīt tās kvalitāti.

Dažādi degvielas tvertnē uzkrājušies netīrumi, kas radušies, ja ierīce nav izmantota ilgu laika posmu, var izraisīt tās nepareizu darbību vai pat radīt nopietnus bojājumus. Tāpat ieteicams pārbaudīt zemspiediena dīzeļdegvielas sildītāju dīzeļdegvielas filtru un gaisa filtrus un gāzes sildītāju reduktoru, gāzes caurules un gāzes savienojumu izolāciju. Turklāt pirms gāzes sildītāju ieslēgšanas ir jāpārliecinās, vai balonā ir gāze. Paradoksāls ir fakts, ka ierīces iedarbināšanas problēmas parasti rada tukšs gāzes balons.

Gaisa ieplūdes režģi, degvielas tvertni, dīzeļdegvielas un gaisa filtrus un korpusu jūs varat tīrīt patstāvīgi.

Drošība ir pirmajā vietā

Vissvarīgākā sildītāja sagatavošanas jaunajai sezonai daļa ir tehniskā stāvokļa pārbaude, lai pārliecinātos, ka tas neapdraud drošību. Marčins Červinskis (Marcin Czerwiński), Master portatīvo telpu sildītāju ražotāja Desa Poland tehniskais konsultants, brīdina, ka bojāta sildītāja izmantošanas gadījumā var tikt ne vien sabojāta pati ierīce, bet arī pakļauta riskam to cilvēku veselība un dzīvība, kas strādā sildītāja darbības zonā.

Ja Jums rodas kādas šaubas par sildītāja stāvokli, vērsieties pēc palīdzības tuvākajā apkalpošanas centrā. Nokvēpis korpuss, ventilatora strīķēšanās gar korpusu, dīzeļdegvielas noplūdes pazīmes vai dīzeļdegvielas sadegšana nepareizā veidā (uz ko norāda balti vai melni dūmi) ir tikai daži no neskaitāmajiem iemesliem, kuru dēļ ir nepieciešams vērsties pēc profesionālas palīdzības.

Standarta pārbaude

Gāzes sildītājiem tehniskās apkopes speciālisti parasti pārbauda termoelementu, elektrisko vārstu un aizdedzes sistēmas stāvokli. Savukārt dīzeļdegvielas sildītāju īpašniekiem jārēķinās ar spiediena regulēšanu, degļa un sadegšanas kameras tīrīšanu vai tādu nodilušo vai bojāto detaļu kā dīzeļdegvielas filtrs vai gaisa filtrs nomaiņu. Tāpat parasti tiek pārbaudītas ierīces vadības un regulēšanas detaļas, kā arī tas, vai dīzeļdegvielas padeves caurulīšu savienojumi ir stingri savienoti un vai caurulītes nav nosprostotas.

Pirms sildītāja ieslēgšanas pēc ilga lietošanas pārtraukuma perioda ir jāņem vērā kāds nozīmīgs faktors – ierīces darbības intensitāte pagājušajā sezonā. Sildītājiem, kuri visu ziemas sezonu katru dienu darbojās vairākas stundas, būs nepieciešama daudz detalizētāka pārbaude nekā tiem, kas tika izmantoti laiku pa laikam ārkārtas situācijās. Ierīce ir jānogādā pilnvarotā apkalpošanas centrā vienmēr, kad rodas šaubas par ierīces darbību, kad ir redzami kādi defekti vai kad ierīce ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Pilnvarots apkalpošanas centrs

Jāatceras arī, ka gadījumā, ja sildītājs ir salīdzinoši jauns, daudzus remontdarbus joprojām var segt garantija. Savas drošības labad neeksperimentējiet ar ierīci un necentieties patstāvīgi veikt tās remontu, ja ir nepārprotami redzams, ka ierīce ir jānogādā pie speciālista. Jāuzsver, ka, izmantojot pilnvarotu apkalpošanas centru pakalpojumus, mēs varam garantēt, ka Jūsu sildītāja pārbaudi veiks profesionāļi un ka uzstādītās rezerves daļas būs oriģinālas. Tādējādi Jūs varat būt drošs, ka sildītājs nākamajā apkures sezonā būs darba kārtībā.